Tu podaj tekst alternatywny


!!! U W A G A !!!

Powyższy terminarz służy celom informacyjnym. SprawdĽ dostępno¶ć sali, zanim skontaktujesz się z nami.
Prosimy o rezerwację terminów drog± mailow± lub smsem. Wszystkie rezerwacje wymagaj± potwierdzenia z naszej strony [8)]